Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 2032021 z 27. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 14.12.2021