Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 1922021 z 26. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 11.11.2021