Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 192022 z 3. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 29.12.2022