Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 1912021 z 26. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 11.11.2021