Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 1872021 z 25. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 13.10.2021