Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 1732021 z 24. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 19.08.2021