Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 1712021 z 24. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 19.8.2021