Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 1652021 z 23. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa22.6.2021