Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 1632021 z 23. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 22.6.2021