Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 1482021 z 21. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 3.2.2021