Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 122022 z 2. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 14.12.2022