Preskočiť na obsah

Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 25.09.2015