Preskočiť na obsah

Uznesenia zo 17. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 20.8.2020