Preskočiť na obsah

Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 30.06.2016