Preskočiť na obsah

Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 24.2.2020