Preskočiť na obsah

Uznesenia z 9. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 30.12.2015