Preskočiť na obsah

Uznesenia z 9. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 10.09.2019