Preskočiť na obsah

Uznesenia z 34. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 19.10.2018