Preskočiť na obsah

Uznesenia z 33. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 24.09.2018