Preskočiť na obsah

Uznesenia z 21. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 04.05.2017