Preskočiť na obsah

Uznesenia z 20. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 24.02.2017