Preskočiť na obsah

Uznesenia z 19. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 30.12.2016