Preskočiť na obsah

Uznesenia z 18. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 30.09.2020