Preskočiť na obsah

Uznesenia z 18. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 16.12.2016