Preskočiť na obsah

Uznesenia z 15 zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 25.08.2016