Preskočiť na obsah

Uznesenia z 15. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 1.6.2020