Preskočiť na obsah

Uznesenia z 13. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 16.06.2016