Preskočiť na obsah

Uznesenia z 12. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 27.12.2019