Preskočiť na obsah

Uznesenia z 11. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 24.02.2016