Preskočiť na obsah

Uznesenia z 11. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 17.12.2019