Preskočiť na obsah

Uznesenia z 10. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa12.02.2016