Preskočiť na obsah

Uznesenia z 10. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 28.11.2019