Preskočiť na obsah

Rekonštrukcia existujúcej MK 234-33, prepojenie a jej zjednosmernenie s MK 436 v obci Tovarné – I. etapa – oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou