Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie k ústnemu prejednaniu – ZŠ s MŠ Tovarné