Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu ochrany prírody a krajiny – Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou