Preskočiť na obsah

Objednávka – Zber, preprava a likvidácia BRKO na základe cenovej ponuky zo dňa 03.03.2021