Preskočiť na obsah

Návrh VZN obce Tovarné č.2-2020, ktorým sa obmedzuje umiestnenie herní na území obce Tovarné