Preskočiť na obsah

Návrh VZN obce Tovarné č. 02-2016 o nakladaní s TKO a DSO