Preskočiť na obsah

NAVRH VZN č. ….. ZÁSADY HOSPODÁRENIA S MAJETKOM OBCE TOVARNÉ