Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 5-2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady na dieťa materskej školy