Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 3-2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tovarné