Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 2-2022 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Tovarné