Preskočiť na obsah

Návrh VZN 03-2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni