Preskočiť na obsah

Návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu Rekonštrukcia existujúcej MK 234-33, prepojenie a jej zjednosmernenie s MK 436 v obci Tovarné