Preskočiť na obsah

Návrh – Dodatok č. 3 ku VZN č. 3-2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni