Preskočiť na obsah

NÁVRH – Dodatok č. 2 ku VZN obce Tovarné č. 4/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej školy, o prevádzke materskej školy v čase školských prázdnin, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí