Preskočiť na obsah

Návrh Dodatok č. 2-2024 k VZN č. 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi