Preskočiť na obsah

NÁVRH – Dodatok č. 1 k VZN č. 4-2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole