Preskočiť na obsah

Návrh- Dodatok č. 1-2020 k VZN č. 02-2016 o nakladaní s KO a DSO