Preskočiť na obsah

Návrh dodatku k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ